Предимстата на изделията на ТЕХНОПЛАСТ-МАЛЕРДОС:

- Гарантирана херметичност
- Равномерна дебелина на стените
- Липса на заварачни шевове
- Високи якостни показатели
- Малка собствена маса
- Не подлежат на корозия
- Годност за многостранна и многократна употреба
- Висока гладкост на стените, лесно се почистват
- Всички видове изделия могат да се произведат като „термоизолационни”
- На произволни места корпусите на съдовете могат да се разпробиват и да се заваряват щуцери
- Експлоатационен живот - не по-малък от 30 години
- Ниско тегло, идеални размери, подобрен дизайн, който включва дръжки за улесняване на транспорта
- Произведени с производствена линия чрез процеса на въртене (ROTATION MOLDING SYSTEM).

Това е най-съвременното решение при складиране на всякакъв вид течности, годни за питейна вода, храни (хранителни продукти ,вино, олио, напитки и много др. ), химикали (киселини, основи), масло т.н. Това е постигнато със строгите спецификации качество, обслужване, голяма продължителност на живот и високо качество и материали.

Модерни и практични резервоарите се характеризират със своето ниско тегло, идеални размери, подобрен дизайн, който включва дръжки за улесняване на транспорта, пряко излагане на слънчеви лъчи (черен цвят).